Tag ชินโคไลท์

ShinkoLite Heat Cut Sheet by KUNNAPAB

ShinkoLite รุ่น Heat Cut Sheet by KUNNAPAB

ShinkoLite Heat Cut Sheet มิติใหม่ของแผ่นอะคริลิกสำหรับงานหลังคา SHINKOLITE™ (ชินโคไลท์) รุ่น Heat Cut คือ แผ่นอะคริลิกเกรดเอคุณภาพสูง ใช้สำหรับงานหลังคาแผ่นเรียบชนิดโปร่งแสงและทึบแสง โดยแผ่น shinkolite heat cut เป็นแผ่นหลังคาโปร่งแสงที่ผิวมันวาวคล้ายหลังคากระจก โดยรุ่น heat cut มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ป้องกันรังสีอินฟราเรด (Infrared) ได้กว่า 50% ทำให้ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดี ป้องกันรังสียูวี (UV) ได้กว่า 90% และมีความทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่ากระจกนิรภัย (tempered glass) แผ่นอะคริลิค ShinkoLite SCG ผลิตโดยการร่วมทุนของ Mitsubishi…