Tag พลาสติก

แผ่นอะคริลิค ซื้อได้ที่ไหน

แผ่นอะคริลิค ซื้อที่ไหน? ShinkoLite Acrylic by SCG 095-515-0600

แผ่นอะคริลิค ซื้อได้ที่ไหน? หลายๆคนคงพอรู้จักว่า “แผ่นอะคริลิค” คืออะไร? มีลักษณะเป็นอย่างไร? ถ้าให้บรรยายคล้ายๆจะเป็นแผ่นพลาสติกที่โปร่งแสง คุณภาพสูงกว่าแผ่นพลาสติกทั่วไป แต่เมื่อต้องการหาซื้อแผ่นอะคริลิคเพื่อนำมาใช้งาน เช่นแปรรูปเป็นที่วางโบชัวร์ ทำเป็นแผ่นกั้นห้อง ทำเป็นหลังคาโปร่งแสง แต่กลับไม่รู้ว่าแผ่นอะคริลิคซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่ เราจะให้คำตอบเกี่ยวกับอะคริลิคที่กับคุณค่ะ พลาสติกอะคริลิค คืออะไร? พลาสติก อะคริลิค เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งรูปแบบของอะคริลิคได้ออกเป็นสามรูปแบบใหญ่ๆคือ อะคริลิคของแข็ง อะคริลิคของเหลว และอะคริลิคอิมัลชั่น โดยที่อะคริลิคของเหลวและอะคริลิคอิมัลชั่นมักถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและมักถูกใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น สี เป็นต้น ที่เรามักจะพบเห็นกันได้บ่อยๆคือ อะคริลิคในรูปแบบของแข็ง อาจจะอยู่ในรูปเม็ดอะคริลิคหรือขึ้นรูปเป็นแผ่นอะคริลิคก็ได้ ซึ่งแผ่นอะคริลิคนั้นนิยมใช้งานในภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก วัสดุจากอะคริลิคที่สามารถพบเห็นได้บ่อยๆโดยทั่วไปได้แก่ ป้ายต่างๆ ชั้นโชว์ ไม้บรรทัด และกรอบรูป เป็นต้น   คุณสมบัติหลักๆของอะคริลิค มีความใสคล้ายกระจก…